Wrzuć monetę!

Wrzucając do automatu monetę można zapłacić za rzeczy i usługi – bilety kolejowe , rozmowy telefoniczne , napoje i jedzenie , kserokopie , a czasami wygrać w „ jednorękiego bandytę”.

monet

Zanim jednak automat doręczy nam to co chcemy , każdą monetę bada dokładnie i poddaje serii testów. Odrzucone zostają monety o złym nominale , zagraniczne, fałszywe, metalowe krążki czy podkładki. Każdy nominał emitowanych monet ma specyficzne cechy. Różnią się od siebie średnicą , grubością i wagą, a także składem chemicznym. Automat bada wszystkie te cechy i tylko właściwa moneta uruchomi mechanizm. Przyjęta moneta toczy się po pochylni obok magnesu . Płynie przez niego słaby prąd elektryczny by hamować pieniądz , gdy znajdzie się w polu magnetycznym. Jeśli ma odpowiedni skład zwalnia tak , by jej trajektoria po opuszczeniu pochylni pozwoliła na ominięcie deflektora. Jeśli uderzy w rozdzielacz pod odpowiednim kątem – trafi do kanału „przyjęto”

mon3

Najnowsza technologia automatów sprawdza monety elektronicznie. Bada przewodnictwo wrzuconej monety, czyli jak przewodzi ona prąd. Jeśli i tak niewłaściwe przejdą pierwszy test następny próg bada ich szybkość z jaką się wytaczają- co wskazuje na ich skład. Fotokomórki i fotodiody badają prędkość.

Jak automat wydaje resztę?– Automat rozpoznaje nominały monet. Pod koniec testu mikroprocesor wydaje odpowiednią resztę monetami , zgromadzonymi w specjalnych tubach wewnątrz automatu.

monety1