Jak działa radio?

radio

http://pneumaticon.pl
KIEDY SŁUCHAMY KONCERTU W RADIO – TRANSMISJI TO SŁYSZYMY DŹWIĘK SZYBCIEJ NIŻ OSOBY ZEBRANE W SALI KONCERTOWEJ.NIEMOZLIWE? ALEŻ MOŻLIWE, TEŻ BYŁEM W SZOKU.
Dzieje się tak dlatego, że fale radiowe przenoszą dźwięk do naszego domu z prędkością światła czyli 300 tys km na godzinę. Fale dźwiękowe , wytwarzane przez głos czy instrumenty propagują się znacznie dłużej w sali koncertowej.
Kiedy fale dźwiękowe padają na mikrofon , wytwarzają drgania na jego membranie. Drgania te przekształcone zostają w sygnał elektryczny , który jest wzmacniany a następnie przekazywany na wejście modulatora – urządzenia, które nakłada go na wytwarzaną elektrycznie falę radiowa , której zadaniem jest przeniesienie sygnału w eterze. Po modulacji fala nośną jest wzmacniana , a następnie przekazywana za pomoca kabla do anteny nadawczej.
Emisja programów radiowych odbywa się w pasmach fal elektromagnetycznych o określonych częstotliwościach. Programy nadawane w tym samym czasie przesyła się na różnych częstotliwościach.
Anteny nadawcze radiostacji zamontowane są zazwyczaj na masztach lub wieżach niekiedy na wysokościach 150-180 metrów. Antena promieniuje fale elektromagnetyczne podobnie jak emituje światło żarówka. Wyemitowane fale są wychwytywane przez antenę nastrojoną na dana częstotliwość. Sygnał modulujący jest wydzielany z sygnału nośnego przez demodulator , następnie wzmacniany i doprowadzany do głośnika.

fale radiowe