Monthly Archives: December 2014

Wrzuć monetę!

Wrzucając do automatu monetę można zapłacić za rzeczy i usługi – bilety kolejowe , rozmowy telefoniczne , napoje i jedzenie , kserokopie , a czasami wygrać w „ jednorękiego bandytę”.

monet

Zanim jednak automat doręczy nam to co chcemy , każdą monetę bada dokładnie i poddaje serii testów. Odrzucone zostają monety o złym nominale , zagraniczne, fałszywe, metalowe krążki czy podkładki. Każdy nominał emitowanych monet ma specyficzne cechy. Różnią się od siebie średnicą , grubością i wagą, a także składem chemicznym. Automat bada wszystkie te cechy i tylko właściwa moneta uruchomi mechanizm. Przyjęta moneta toczy się po pochylni obok magnesu . Płynie przez niego słaby prąd elektryczny by hamować pieniądz , gdy znajdzie się w polu magnetycznym. Jeśli ma odpowiedni skład zwalnia tak , by jej trajektoria po opuszczeniu pochylni pozwoliła na ominięcie deflektora. Jeśli uderzy w rozdzielacz pod odpowiednim kątem – trafi do kanału „przyjęto”

mon3

Najnowsza technologia automatów sprawdza monety elektronicznie. Bada przewodnictwo wrzuconej monety, czyli jak przewodzi ona prąd. Jeśli i tak niewłaściwe przejdą pierwszy test następny próg bada ich szybkość z jaką się wytaczają- co wskazuje na ich skład. Fotokomórki i fotodiody badają prędkość.

Jak automat wydaje resztę?– Automat rozpoznaje nominały monet. Pod koniec testu mikroprocesor wydaje odpowiednią resztę monetami , zgromadzonymi w specjalnych tubach wewnątrz automatu.

monety1

Warzymy piwo.

Skoro zaczęliśmy od branży spożywczej dziś chciałbym opisać przebieg powstawania piwa. Warzenie piwa, czyli jego produkcja przebiega w kilku etapach.

Pierwszym etapem produkcji jest ześrutowanie czyli zmielenie słodu, do czego wykorzystuje się młyn lub śrutownik. Uzyskujemy wówczas tak zwaną śrutę słodową. Następnie śrutę wsypuje się do kadzi zaciernej, zalewa wodą i podgrzewa gdzie dzięki mieszadłom do wody dostają się związki enzymatyczne słodu i dochodzi do rozkładu białek i skrobi. Następnie powstały na tym etapie zacier, który poddawany jest filtracji. Uzyskujemy wtedy brzeczkę przednią, która przepompowana zostaje do kotła warzelnego gdzie dodaje się ostatni składnik czyli chmiel i następuje gotowanie, które nazywa się warzeniem piwa. Czas trwania warzenia to jakieś kilkadziesiąt minut do nieco ponad godziny. Podczas gotowania brzeczki wytwarzają się i wytrącają związki garbnikowo-białkowe słodu, składniki chmielu rozpuszczają się i przemieniają, woda odparowuje, dochodzi do zabicia drobnoustrojów, brzeczka nabiera odpowiedniej barwy, dochodzi do odpowiedniego zakwaszenia, wytwarzają się substancje redukujące. Tak więc jest to chyba najważniejszy etap produkcji. Na końcu następuje tkz. wybicie warki i sedymentacja odpadów. Gorąca brzeczka zostaje schłodzona, a następnie dodaje się drożdże aby wytworzył się alkohol i dwutlenek węgla. Fermentacja trwa od kilku do kilkunastu dni, po czym następuje filtracja.